Reglement Bowlingclub

Download hier het reglement

(voor printen en ondertekenen)

Borgsom

Bij inschrijving betaalt een lid een borgsom van € 4,50 voor één T-shirt, met het logo van “De Dolle Pret”. Wanneer een lid stopt met bowlen bij de bowlingclub wordt deze € 4,50 teruggegeven, mits het T-shirt netjes wordt ingeleverd.

Contributie

De contributie bedraagt € 4,00 per maand dus € 48 per jaar. De contributie moet iedere avond contant betaald worden. Ook als een lid niet komt bowlen. Dan moet je als lid de eerstvolgende keer 2x contributie betalen.

Baangeld

Het baangeld bedraagt € 7,00 per lid en moet tevens iedere Bowlingavond contant betaald worden. Elk lid betaalt dus € 11,00 per Bowlingavond.

Tijdig aanwezigheid doorgeven

De bowlingavond is elke laatste zaterdagavond van de maand en begint om 20.00 uur en duurt tot 21.00 De Bowlingavond wordt gehouden bij het Bowlingcentrum aan de Nieuwstraat 66 te Apeldoorn. Op de Bowlingavond worden door het bestuur 4 banen gereserveerd afhankelijk van het aantal afmeldingen. Erg belangrijk is dus dat een lid tijdig aangeeft als hij of zij niet komt bowlen.

Als u niet kunt moet u dit voor woensdag de bowlingavond afgezegd hebben bij Frans en Annelies. Dit is toegestaan op het huisnummer en mag ook overdag.

Bij het niet, of niet op tijd, afzeggen, wordt het baangeld wel in rekening gebracht.

Betalen

Vanaf 19.00u kun je bij Frans en Annelies je contributie en baangeld betalen. Zij zorgen vervolgens voor de baanindeling. Leden die zich niet om 19.45u uur hebben aangemeld staan hun plaats af aan eventuele nieuwe leden of eventuele introducées.

Op de bowlingavond is het de afspraak dat het T-shirt te met het logo van “De Dolle Pret” gedragen wordt.

Feestavond November en December

In november of december is er geen bowlingavond, maar een Feestavond!

Deze feestavond is elk jaar een verrassing. De kosten voor deze feestavond worden uiterlijk in oktober bekend gemaakt. Deze kosten dienen voorafgaand aan de feestavond betaald te worden aan Frans of Annelies. Hiervoor kan ook maandelijks gespaard worden.

Consumpties eigen rekening

Consumpties tijdens de bowlingavond zijn voor eigen rekening. Hiervoor kunnen bij de bar muntjes gekocht worden.

Aansprakelijkheid

Frans en Annelies hebben het recht om Bowlingavonden te verplaatsen, als hier aanleiding voor is. De leden zullen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

Bowlingclub de Dolle Pret stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en schade aan spullen van de deelnemers tijdens de bowlingavonden.

Ongepast gedrag

Bij ongepast gedrag zal de persoon direct gevraagd worden te vertrekken op de Bowlingavond. Bij herhaaldelijk wangedrag zal het lidmaatschap van de deelnemer opgezegd worden. Dit gebeurd pas na een schriftelijke waarschuwing aan het betreffende lid.

Onder ongepast gedrag wordt ook verstaan meer dan 2 x :
• niet komen zonder tijdige afzegging
• geen baangeld betalen
• de contributie niet betalen
• de € 7,00 niet betalen die verschuldigd is als niet tijdig wordt afgezegd.